اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/31
کل خالص ارزش دارائی ها 3,016,759,896 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,856,467 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,096,540 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,870,196 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,625

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/13

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك پاسارگاد

مدیران سرمایه گذاری:

هادي واحداحمديان، محمد نوروزي، محمد فرزانه

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

مدیر اجرا:

فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران

enamad