اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/22
کل خالص ارزش دارائی ها 91,000,777,715 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,054,409 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,054,409 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,056,300 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 86,305

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/13

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك پاسارگاد

مدیران سرمایه گذاری:

پدرام سميعي تبريزي، هادي واحداحمديان، عزت اله صياد نيا طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر اجرا:

فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران

enamad