اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/19
کل خالص ارزش دارائی ها 98,763,702,438 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,143,892 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,143,892 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,146,553 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 86,340

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/13

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك پاسارگاد

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا خاني معصوم آبادعليا، پدرام سميعي تبريزي، هادي واحداحمديان

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر اجرا:

فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران

enamad