اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/28
کل خالص ارزش دارائی ها 89,980,976,646 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,043,257 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,043,257 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,044,988 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 86,250

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/13

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك پاسارگاد

مدیران سرمایه گذاری:

پدرام سميعي تبريزي، هادي واحداحمديان، عزت اله صياد نيا طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر اجرا:

فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران

enamad