برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1397/11/09

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 97/11/09

ساعت شروع جلسه مجمع: 10:00

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع:

 تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 30 آبان 1397 و تصمیم گیری درخصوص سایر موارد


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل