برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1397/11/09 (اصلاحی)

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 97/11/09

ساعت شروع جلسه مجمع: 14:30

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع:

1-     استماع گزارش عملکرد صندوق؛

2-     استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397؛

3-     استماع گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی؛

4-     استماع گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی توسط مدیر اجرا؛

5-     طرح و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397؛

6-      انتخاب حسابرس؛

7-     تعیین روزنامه کثیرالانتشار.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل