مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1395/12/1395

به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع  صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

< strong >< span style= "color: black;" > شناسه ملی 14005806050

< strong >< span style= "color: black;" > شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 11427 و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها  38497

   پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران در روز < span > ‌ سه‌‌شنبه مورخ 10/12/1395، ساعت 14 در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقایان شهریار علیمحمدی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و و هارما مارقاریان پکاچکی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل و مصوبات مجمع به شرح زیر تصویب گردید:

< span >  

1.      صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 30/08/1395 توسط مجمع تصویب گردید؛

2.      روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد؛

3.      مجمع به اتفاق آراء تغییر ساختار صندوق به "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت" را تصویب نمود؛

4.      حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق سرمایه‌گذاری از 150،000 واحد به 500،000 واحد افزایش یافت؛

5.      شركت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتي به شماره ثبت 397632 و شناسه ملی 10320484352 به عنوان متولی صندوق توسط مجمع تعیین گردید؛

6.      شرکت بانک پاسارگاد به شماره ثبت 254300 و شناسه ملی 10102946956 و بانک شهر به شماره ثبت 342446 و شناسه ملی 10103886081 به عنوان مدیران ثبت صندوق توسط مجمع تعیین گردید؛

7.      مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بهشماره ثبت 14187 و شناسه ملی10861687625 به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شدند؛

< span > 8.& nbsp;     حذف سمت ضامن سودآوری و ضامن نقد شوندگی مورد تصویب مجمع قرار گرفت؛

9.      اساسنامه و امیدنامه جدید بر اساس صندوق بادرآمد ثابت مصوب گردید؛

10. حذف سمت ضامن سودآوری و ضامن نقد شوندگی مورد تصویب مجمع قرار گرفت؛

11. افزایش حق الزحمه حسابرس به مبلغ 70 میلیون ریال و هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق به مبلغ 300 میلیون ریال؛

12. حذف کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری؛

13. افزایش تعداد روزهای پرداخت منافع تقسیم شده به سرمایه‌گذ‌اران و مدیر اجرا پس از هر مقطع تقسیم سود؛

14. افزایش ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در سیستم؛

< span > 15. < span > افزایش تعداد روزهای پرداخت مابه‌التفاوت وجوه واریزی سرمایه‌گذار با مبلغ اختصاص داده شده به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری.