پذيره‌نويسي صندوق سرمايه‌گذاري کشتی ورزش ملی ایران

این صندوق با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (٢٠) ماده (١) قانون بازار اوراق بهادار  و بند (ه) مادۀ ١ قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به شمار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اعلامیه پذیره‌نویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست . اطلاعات کامل راجع به اين صندوق در اساسنامه، امید نامه و رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری آن درج شده است. اساسنامه، اميدنامه و رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری صندوق از طريق شعب معرفي شده توسط شركت سبدگردان کاریزما و نيز در تارنماي صندوق به نشاني www.koshtifund.ir در دسترس علاقمندان است.