تشکیل ‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزش ملی ایران

جلسه مجمع  صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران راس ساعت ١٨:٣٠روز یک شنبه  ٠٦/٠٥/١٣٩٥ در محل شرکت سبدگردان کاریزما با حضور ١٠٠درصددارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای نیما جناب به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل و موارد زیر توسط مجمع تصویب گردید: 

١. اصلاح جدول بند ١٣-٣ امیدنامه بابت افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها.
٢. حذف کلیه کارمزد های صدور و ابطال (اعم از بخش ثابت و بخش متغیر) هر گواهی سرمایه‌گذاری موضوع بند ١٣-٤ امیدنامه
٣. تغییر مدیر ثبت صندوق
٤. تعیین متولی جایگزین باتوجه به انحلال (ادغام) متولی قبلی
٥. افزایش حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری (مدیریتی و عادی) صندوق
٦. کاهش نرخ منافع قابل تقسیم
٧. تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران و حدود اختیار آن‌ها