برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 96/12/06

ساعت شروع جلسه مجمع: 8:00

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع:
 

1-تغییر مدیر ثبت صندوق،‌ موضوع بند 9-3 امیدنامه؛

2-کاهش نرخ منافع قابل تقسیم، موضوع 4-2 امیدنامه؛

3- تغییر کارمزد مدیر صندوق، موضوع بند 11-3 امیدنامه.