مجمع 1396/12/15 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزش ملی ایران

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 96/12/15

ساعت شروع جلسه مجمع: 9:00

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع:

 تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 30 آبان 1396 و تصمیم گیری درخصوص سایر موارد