اطلاع رسانی مبنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

با توجه به ابلاغیه استانداری تهران در راستای مدیریت بهینه ی مصرف انرژی و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تغییر ساعت کاری بانکها، ساعت کار صندوق سرمایه گذاری برای صدور واحدهای سرمایه گذاری از ساعت 7 تا 1 و برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری از 7 تا 16 می باشد.