هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل 0.2 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه 0.2 درصد ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه1.5 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 2 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٢٥ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق، حداقل 100و حداکثر 150میلیون ریال
5 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 150 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 700 میلیون ريال با ارايه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق
9 کارمزد مدیر اجرا سالانه صفر درصد از وجوهی که از طرف صندوق برای صرف در امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه به مدیر اجرا پرداخت شود
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده