بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل 0.2 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه 0.2 درصد ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه1.5 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 2 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٢٥ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق، حداقل 20 و حداکثر 100 میلیون ریال
5 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 120 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 700 میلیون ريال با ارايه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق
9 کارمزد مدیر اجرا سالانه صفر درصد از وجوهی که از طرف صندوق برای صرف در امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه به مدیر اجرا پرداخت شود
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده