بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 96/12/06

ساعت شروع جلسه مجمع: 8:00

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع:
 

1-تغییر مدیر ثبت صندوق،‌ موضوع بند 9-3 امیدنامه؛

2-کاهش نرخ منافع قابل تقسیم، موضوع 4-2 امیدنامه؛

3- تغییر کارمزد مدیر صندوق، موضوع بند 11-3 امیدنامه.