امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران در تاریخ 1394/06/20 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/16 مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس و، متولی و تصویب نصاب جدید ترکیب دارایی های صندوق همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییرات امیدنامه)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/28 به همراه تاییدیه سازمان بورس (امیدنامه ای)
تاییدیه سازمان درخصوص اعمال ابلاغیه 12020112 طی مجمع مورخ 99/02/09
تغییر متولی صندوق طی مجمع 99/01/09
تغییرات امیدنامه طی مجمع 98/12/12
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
تاییدیه سازمان مبنی بر افزایش حق الزحمه حسابرس از 70،000،000 میلیون ریال به 120،000،000 میلیون ریال طی مجمع 98/02/10
تغییر زمان تقسیم منافع حاصله در صندوق از 6 ماه به 3 ماه طی مجمع 98/01/24
تغییرات امیدنامه
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/05/06
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 06/05/1395
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 1396/12/06 صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران
تاییدیه سازمان مبنی بر افزودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول بند 11/3 امیدنامه (مجمع 23/02/97)