ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، محله آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 4، طبقه پنجم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران، محله آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 4، طبقه پنجم 88482133-5
2 شعبه مرکزی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش- مدیر ثبت 2 خیابان حافظ، جنب بانک دی، پلاک ٢٣١، طبقه اول، کارگزاری سرمایه و دانش ٦٦٧٥٠٧٩١ الهام ابراهیمی