بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران به نشاني خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگين آزادي، طبقه 4، واحد غربي تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران به نشاني خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگين آزادي، طبقه 4، واحد غربي 88482133-5
2 شعبه مرکزی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش- مدیر ثبت 2 خیابان حافظ، جنب بانک دی، پلاک ٢٣١، طبقه اول، کارگزاری سرمایه و دانش ٦٦٧٥٠٧٩١ الهام ابراهیمی